สัญญาณของโรคกระดูกพรุน – คุณทราบหรือไม่?
Banner

โดยส่วนใหญ่ สัญญาณแรกของโรคกระดูกพรุนคือ การเกิดกระดูกหัก หรือที่เรียกว่าภาวะกระดูกหักจากความเปราะบาง มักจะเกิดกับบริเวณ กระดูกสะโพก ข้อมือ และกระดูกสันหลัง1 ซึ่งกระดูกสะโพกและกระดูกข้อมือมักตรวจพบได้โดยง่าย แต่สำหรับกระดูกสันหลังมักจะไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์สูงถึง 70%2 เนื่องจากการแตกร้าวของกระดูกส่วนนี้ ผู้ป่วยมักจะไม่ค่อยรู้สึกเจ็บปวด หรือผู้ป่วยคิดว่าเป็นเพียงการเจ็บปวดกล้ามเนื้อหลังทั่วๆไป ทั้งนี้พบว่าเมื่อมีการแตกหักของกระดูกสันหลังแล้วจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักบริเวณกระดูกสันหลังในอนาคตสูงถึง 4 เท่า และมีโอกาสที่จะเกิดกระดูกสะโพกหักสูงกว่าปกติถึง 2 เท่า3,4 นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังหักมักจะต้องเผชิญกับอาการปวดหลังที่มากขึ้น ต้องนอนพักบนเตียงนานขึ้นและทำงานได้น้อยลง ซึ่งส่งผลต่อภาวะทางอารมณ์อย่างมาก5

3 สัญญาณที่บ่งชี้ว่าคุณอาจมีภาวะกระดูกสันหลังหักและกระดูกของคุณกำลังอ่อนแอลง :

1. ส่วนสูงลดลง: ส่วนสูงของคุณลดลงมากกว่า 4 ซม. หรือไม่ หลังจากคุณอายุ 40 ปี ?

เมื่อคุณอายุมากขึ้น การมีส่วนสูงลดลงเล็กน้อยมักจะถือเป็นเรื่องปกติ แต่หากส่วนสูงของคุณลดลงมากกว่า 4 ซม. ภายในระยะเวลา 1 – 3 ปีนั้นถือว่าผิดปกติ คุณอาจมีสุขภาพกระดูกที่อ่อนแอลง ส่งผลทำให้เกิดภาวะกระดูกสันหลังแตกหรือหักได้ 5-7 คุณควรแจ้งแพทย์เพื่อวัดส่วนสูงทุกครั้งที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อบ่งชี้การเกิดภาวะกระดูกสันหลังหักของคุณ 8

2. หลังค่อม: คุณมีอาการหลังค่อมหรือกระดูกสันหลังส่วนบนโค้งนูนหรือไม่ ?

อาการหลังค่อมหรือหลังโก่ง เป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ถึงโรคกระดูกพรุน เกิดจากความผิดปกติของกระดูกสันหลังส่วนบนที่โค้งนูนมากกว่าปกติ และหลังของคุณเริ่มโค้งไปข้างหน้า อาการหลังค่อมนี้ส่งผลให้ส่วนสูงลดลง มีอาการปวดหลัง และยังส่งผลกระทบต่อระบบหายใจ เมื่อคุณสังเกตพบว่าสรีระของคุณเริ่มเปลี่ยนไป คุณควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน9

3. อาการปวด: คุณมีอาการปวดหลังโดยไม่ทราบสาเหตุบ้างหรือไม่ ?

หากคุณเป็นโรคกระดูกพรุน กระดูกสันหลังอาจเกิดภาวะแตกหรือหักจากการได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เช่น การเปิดหน้าต่าง การหกล้ม หรือการบิดลำตัวเมื่อยกของ ภาวะแตกหรือหักของกระดูกสันหลังอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ มากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่มีภาวะแตกหรือหักของกระดูกสันหลัง จะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด4 จึงไม่ได้เข้ารับการรักษา ซึ่งเมื่อเกิดการแตกหรือหักซ้ำ ก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยเหล่านั้นจะรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้น และส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการหักซ้ำเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดผลเสียต่อกระดูกสันหลังเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นหากคุณมีอาการปวดหลัง คุณไม่ควรด่วนสรุปว่าอาการเหล่านั้นเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลัง คุณควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดต่อไป10

TH-01011-PRO-2019-November

RECENT POSTS

References

1 Kanis JA, et al. Bone 2004;35:375–82.

2 Gonnelli S, et al. Osteoporos Int 2013;24:1151–59.

3 Amgen and International Osteoporosis Foundation (IOF). Fight the fracture – IOF survey. 2017. www.iofbonehealth.org.

4 International Osteoporosis Foundation. That’s osteoporosis. A compact guide to osteoporosis and its prevention and treatment. 2019. www.iofbonehealth.org.

5 International Osteoporosis Foundation. Facts and statistics. www.iofbonehealth.org.

6 WebMD. The basics of a broken wrist. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/colles-fracture#2-5.

7 Lyet J. The Journal of Lancaster General Hospital 2006;1.

8 Gehlbach S, et al. J Bone Miner Res 2012;27:645–53.

9 Lee SH, et al. Acta Orthop Traumatol Turc 2016;50:437–42.

10 Kanis JA, et al. Osteoporos Int 2013;24:23–57.

11 Black DM, et al. N Engl J Med 2007;356:1809–22.