เกี่ยวกับ Amgen

นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จากความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม แอมเจนมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยในหลายกลุ่มโรค ได้แก่ โรคกระดูก โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ และโรคมะเร็ง

ที่แอมเจน พวกเรามีเป้าหมายเดียวกันคือการช่วยเหลือผู้ป่วย พนักงานของเรากว่า 20,000 คนทั่วโลกมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้พวกเราคิดค้นพัฒนาวิธีการบำบัดรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง

เราตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญที่พวกเรามี ทุกๆ การตัดสินใจของพวกเราส่งผลมหาศาลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เราอุทิศเวลาของเราในแต่ละวันเพื่อคิดค้นพัฒนาวิธีการบำบัดรักษาโรคที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพหรือรักษาชีวิตของผู้ป่วย

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.amgen.co.th.