คุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนหรือไม่?

คุณทราบหรือไม่ว่า

  • กระดูกพรุน เป็นโรคทั่วไปที่ทำให้กระดูกของคุณอ่อนแอ
    เมื่อคุณอายุมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน ส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุที่สะสมในกระดูก ระยะเริ่มต้นของการสูญเสียมวลกระดูก เรียกว่า ภาวะกระดูกบาง (osteopenia) ซึ่งเกิดการสลายของกระดูกมากกว่าการสร้างกระดูกมาทดแทน ในระยะยาวจะส่งผลให้ความแข็งแรงและโครงสร้างของกระดูกเสียไป2,3
  • หากคุณเป็นโรคกระดูกพรุน กระดูกของคุณจะแตกหักได้ง่ายแม้เกิดการหกล้ม การกระแทกเพียงเล็กน้อย หรือเพียงแค่ไอจาม4
  • กระดูกหักอาจเกิดขึ้นกับคุณ
    1 ใน 3 ของผู้หญิง และ 1 ใน 5 ของผู้ชาย ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีโอกาสเกิดกระดูกหักจากภาวะโรคกระดูกพรุน1

กระดูกปกติ

ความหนาแน่นของกระดูกปกติ

กระดูกพรุน

ความหนาแน่นของกระดูกลดลง

  • กระดูก เป็นโครงสร้างที่ช่วยค้ำจุนร่างกาย กระดูกจะมีกระบวนการสร้างและสลายทดแทนกันอยู่ตลอด 3
  • หากคุณเป็นโรคกระดูกพรุน กระดูกของคุณจะเกิดการสลายเร็วกว่าการสร้างกระดูกมาทดแทน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้กระดูกเปราะบาง และแตกหักง่าย แม้จะเป็นการหกล้มหรือกระแทกเพียงเล็กน้อยก็ตาม5–7
Images reproduced with permission from David Dempster.

ความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน เป็น “ภัยเงียบ” เนื่องจากไม่มีอาการ ผู้ป่วยหลายรายทราบเมื่อเกิดกระดูกหัก2

ปัจจัยต่อไปนี้ บ่งชี้ถึงสุขภาพกระดูกและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนของคุณ:4

RESOURCES

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

References

1 International Osteoporosis Foundation. Facts and statistics. osteoporosis.foundation/facts-statistics.

2 International Osteoporosis Foundation. About osteoporosis. osteoporosis.foundation/patients/about-osteoporosis.

3 National Osteoporosis Foundation. Healthy bones for life  Patient’s guide. 2014. www.nof.org.

4 International Osteoporosis Foundation. Love your bones: Protect your future. 2016. osteoporosis.foundation/educational-hub/material/brochures.

5 International Osteoporosis Foundation. Capture The Fracture. A Global Campaign To Break The Fragility Fracture Cycle. 2012. osteoporosis.foundation/educational-hub/material/thematic-reports.

6 National Osteoporosis Foundation. What is osteoporosis and what causes it? www.nof.org.