ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน1

คุณพบปัจจัยเสี่ยงโรคกระดูกพรุนข้อใดบ้างที่ตรงกับตัวคุณ

โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินโรคกระดูกพรุนแบบละเอียด

ข่าวสารและกิจกรรม

References

1 International Osteoporosis Foundation. Osteoporosis.Risk.Check. 2019. riskcheck.iofbonehealth.org

2 Lyet J. The Journal of Lancaster General Hospital 2006;1.

3 International Osteoporosis Foundation. Facts and statistics. www.iofbonehealth.org

4 International Osteoporosis Foundation. The Asia-Pacific regional audit. Epidemiology, costs & burden of osteoporosis in 2013. www.iofbonehealth.org

5 Amgen and International Osteoporosis Foundation. Fight the fracture IOF survey. 2017. www.iofbonehealth.org

6 International Osteoporosis Foundation. Capture The Fracture. A Global Campaign To Break The Fragility Fracture Cycle. 2012. www.iofbonehealth.org

7 National Osteoporosis Foundation. What is osteoporosis and what causes it? www.nof.org

8 International Osteoporosis Foundation. FRAX® Identifying People at High Risk of Fracture. 2009. www.iofbonehealth.org

9 Cosman F, et al. Osteoporos Int 2014;25:2359–81.