ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน1

คุณพบปัจจัยเสี่ยงโรคกระดูกพรุนข้อใดบ้างที่ตรงกับตัวคุณ

โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินโรคกระดูกพรุนแบบละเอียด

ข่าวสารและกิจกรรม

References

1 International Osteoporosis Foundation. Osteoporosis.Risk.Check. 2019. riskcheck.osteoporosis.foundation

2 Lyet J. The Journal of Lancaster General Hospital 2006;1.

3 International Osteoporosis Foundation. Facts and statistics. osteoporosis.foundation/facts-statistics.

4 International Osteoporosis Foundation. The Asia-Pacific regional audit. Epidemiology, costs & burden of osteoporosis in 2013. osteoporosis.foundation/educational-hub/material/audits.

5 Amgen and International Osteoporosis Foundation. Fight the fracture IOF survey. 2017. osteoporosis.foundation/educational-hub/material/surveys.