โรคกระดูกพรุนคงไม่เกิดขึ้นกับคุณ ความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น!
Banner

คุณคิดว่าคุณจะเป็นโรคกระดูกพรุน
หรือไม่?

ทุกๆ 3 วินาที จะมีการเกิดภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนขึ้นทั่วโลก1 เพียงแค่เป็นผู้หญิงที่มีอายุ 50ปีขึ้นไป ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักแล้ว น่าประหลาดใจที่ไม่มีใครคาดคิดว่าโรคกระดูกพรุนจะเกิดขึ้นกับตัวเอง

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (NOF) ได้ทำการสำรวจกลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ในปี ค.ศ.2017 พบว่า:2

 • ประมาณ 7 ใน10 (68%) ไม่เคยตระหนักเลยว่าพวกเธอมีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนและการเกิดกระดูกหัก แม้ว่าเธอจะทราบถึงความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนก็ตาม
 • มากกว่า 8 ใน 10 (82%) ไม่ทราบว่าการเกิดกระดูกหักนั้นเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนเกิดได้กับผู้หญิง 1ใน 3 คน

 • 1 ใน 3 ของผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป ประสบปัญหากระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน1
 • คาดการณ์กันว่าในปี ค.ศ. 2020 ผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียกว่า 580 ล้านคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ไม่น้อยกว่า 194 ล้านคนจะประสบกับปัญหากระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน3

การเกิดกระดูกหักส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ทำให้รู้สึกเจ็บปวด เคลื่อนไหวไม่สะดวก และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คุณอาจจะไม่สามารถทำทุกอย่างได้ตามที่ต้องการ เมื่อเป็นโรคกระดูกพรุน4,5

แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน6

 • ประวัติครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุน ความหนาแน่นของมวลกระดูกต่ำ
 • แพ้กลูเตนหรือแป้งสาลี
 • ใช้ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์
 • น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
 • ได้รับแคลเซียมและวิตามินดีจากอาหารในปริมาณที่ไม่เพียงพอ
 • เคลื่อนไหวร่างกายน้อย
 • หรือเคยหกล้มในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หากคำตอบของคุณคือ ใช่ ในข้อใดข้อหนึ่ง คุณอาจจะมีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนและการเกิดกระดูกหักในอนาคต

กด ตรงนี้ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆต่อโรคกระดูกพรุนและการเกิดกระดูกหัก

น่าเสียใจมาก ที่คนส่วนใหญ่เพิ่งคิดถึงโรคกระดูกพรุนหลังจากที่เกิดกระดูกหักแล้ว

TH-01175-PRO-2020-December

RECENT POSTS

References

1 International Osteoporosis Foundation. Facts and statistics. osteoporosis.foundation/facts-statistics.

2 International Agency for Research on Cancer. Cancer Today. 2018. gco.iarc.fr.

3 International Osteoporosis Foundation. The Asia-Pacific regional audit. Epidemiology, costs & burden of osteoporosis in 2013. osteoporosis.foundation/educational-hub/material/audits.

4 International Osteoporosis Foundation. That’s osteoporosis. A compact guide to osteoporosis and its prevention and treatment. 2019. osteoporosis.foundation/educational-hub/material/brochures.

5 Cooper C. Am J Med 1997;103:12S-17S; discussion 17S–19S.