โรคกระดูกพรุนคงไม่เกิดขึ้นกับคุณ ความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น!
Banner

คุณคิดว่าคุณจะเป็นโรคกระดูกพรุน
หรือไม่?

ทุกๆ 3 วินาที จะมีการเกิดภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนขึ้นทั่วโลก1 เพียงแค่เป็นผู้หญิงที่มีอายุ 50ปีขึ้นไป ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักแล้ว น่าประหลาดใจที่ไม่มีใครคาดคิดว่าโรคกระดูกพรุนจะเกิดขึ้นกับตัวเอง

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (NOF) ได้ทำการสำรวจกลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ในปี ค.ศ.2017 พบว่า:2

 • ประมาณ 7 ใน10 (68%) ไม่เคยตระหนักเลยว่าพวกเธอมีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนและการเกิดกระดูกหัก แม้ว่าเธอจะทราบถึงความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนก็ตาม
 • มากกว่า 8 ใน 10 (82%) ไม่ทราบว่าการเกิดกระดูกหักนั้นเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนเกิดได้กับผู้หญิง 1ใน 3 คน

 • 1 ใน 3 ของผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป ประสบปัญหากระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน1
 • คาดการณ์กันว่าในปี ค.ศ. 2020 ผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียกว่า 580 ล้านคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ไม่น้อยกว่า 194 ล้านคนจะประสบกับปัญหากระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน3

การเกิดกระดูกหักส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ทำให้รู้สึกเจ็บปวด เคลื่อนไหวไม่สะดวก และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คุณอาจจะไม่สามารถทำทุกอย่างได้ตามที่ต้องการ เมื่อเป็นโรคกระดูกพรุน4,5

แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน6

 • ประวัติครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุน ความหนาแน่นของมวลกระดูกต่ำ
 • แพ้กลูเตนหรือแป้งสาลี
 • ใช้ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์
 • น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
 • ได้รับแคลเซียมและวิตามินดีจากอาหารในปริมาณที่ไม่เพียงพอ
 • เคลื่อนไหวร่างกายน้อย
 • หรือเคยหกล้มในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หากคำตอบของคุณคือ ใช่ ในข้อใดข้อหนึ่ง คุณอาจจะมีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนและการเกิดกระดูกหักในอนาคต

กด ตรงนี้ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆต่อโรคกระดูกพรุนและการเกิดกระดูกหัก

น่าเสียใจมาก ที่คนส่วนใหญ่เพิ่งคิดถึงโรคกระดูกพรุนหลังจากที่เกิดกระดูกหักแล้ว

TH-01175-PRO-2020-December

RECENT POSTS

References

1 International Osteoporosis Foundation. Patient stories. osteoporosis.foundation/patients/patient-stories.

2 International Osteoporosis Foundation. Treatment. osteoporosis.foundation/patients/treatment

3 National Osteoporosis Foundation. Healthy bones for life - Patient’s guide. 2014. www.nof.org.

4 International Osteoporosis Foundation. Serve up bone strength throughout your life. 2015. osteoporosis.foundation/educational-hub/material/brochures.

5 International Osteoporosis Foundation. Love your bones: Protect your future. 2016. osteoporosis.foundation/educational-hub/material/brochures

6 Science Daily. Prolonged sleep disturbance can lead to lower bone formation. 2017. www.sciencedaily.com.

7 National Sleep Foundation. How much sleep do we really need? www.sleepfoundation.org.