กระดูกหักไม่ใช่เรื่องปกติของผู้สูงอายุ
Banner

ความเข้าใจผิดอย่างมากเกี่ยวกับการเกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุ คือ กระดูกหักถือเป็นเรื่องปกติในผู้สูงอายุ!

จากแบบสำรวจที่จัดทำขึ้นโดยการสนับสนุนของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ (IOF) และบริษัท Amgen ในการสัมภาษณ์ผู้ป่วยกระดูกหักจากความเปราะบาง จำนวน 400 คน จากประเทศในเอเชีย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเกิดกระดูกหักจากความเปราะบาง ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า1

“กว่า 80% ของผู้ป่วย เชื่อว่าสุขภาพกระดูกที่อ่อนแอของพวกเขานั้น เป็นภาวะปกติจากการที่มีอายุที่เพิ่มขึ้น”

เพราะเหตุใดผู้ป่วยจึงคิดเช่นนั้น:

  • มวลกระดูกลดลงเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ
    เนื่องจากกลไกการทำงานของร่างกาย กระดูกจะถูกสร้างในช่วงวัยเด็ก และจะเริ่มเสียสมดุลระหว่างกระบวนการสลายกระดูกซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่ากระบวนการสร้างกระดูกใหม่ทดแทน เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น2
  • ผู้หญิงเมื่อเข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือนจะเกิดการสูญเสียมวลกระดูก
    เมื่อผู้หญิงเข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือน ระดับฮอร์โมนเพศหญิงลดลง ส่งผลให้กระดูกจะสูญเสียแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม ทำให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง ในช่วง5–7 ปีแรกหลังเข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือน ผู้หญิงจะสูญเสียมวลกระดูกมากถึง 20% ซึ่งการสูญเสียมวลกระดูกจะเกิดขึ้นในผู้ชายเช่นกันแต่เกิดขึ้นช้ากว่า2

โรคกระดูกพรุนเป็นสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดกระดูกหัก ไม่ใช่อายุที่เพิ่มขึ้น

กระดูกหักเกิดขึ้นจากภัยเงียบที่เรียกว่า โรคกระดูกพรุน ซึ่งส่งผลให้กระดูกอ่อนแอ เปราะบาง และ เสี่ยงที่จะแตกหักได้ง่าย2

เมื่อเป็นโรคกระดูกพรุน โครงสร้างภายในกระดูกจะเริ่มสลาย ซึ่งเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าการสร้างกระดูกใหม่ทดแทน ส่งผลให้กระดูกอ่อนแอลง โรคกระดูกพรุนถูกเรียกว่า “ภัยเงียบ” เพราะคุณจะไม่รู้สึกว่ากระดูกกำลังอ่อนแอ ส่วนมากพบว่ามีภาวะกระดูกหักเป็นสัญญาณแรกที่ทำให้รู้ว่าเป็นโรคกระดูกพุรน

กด ตรงนี้ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนสามารถรักษาได้และภาวะกระดูกหักก็สามารถป้องกันได้

หากคุณอายุ 50 ปีขึ้นไปและมีภาวะหมดประจำเดือน คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอรับการตรวจวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน

ภาวะกระดูกหักไม่ใช่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นตามวัยที่เพิ่มขึ้น แต่อาจเป็นสัญญาณว่าคุณเป็นโรคกระดูกพรุน ซึ่งโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้

TH-01065-PRO-2020-August

RECENT POSTS

References

1 Amgen and International Osteoporosis Foundation. Fight the fracture IOF survey. 2017. osteoporosis.foundation/educational-hub/material/surveys

2 National Osteoporosis Foundation. Healthy bones for life - Patient’s guide. 2014. www.nof.org.