กระดูกหักไม่ใช่เรื่องปกติของผู้สูงอายุ
Banner

ความเข้าใจผิดอย่างมากเกี่ยวกับการเกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุ คือ กระดูกหักถือเป็นเรื่องปกติในผู้สูงอายุ!

จากแบบสำรวจที่จัดทำขึ้นโดยการสนับสนุนของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ (IOF) และบริษัท Amgen ในการสัมภาษณ์ผู้ป่วยกระดูกหักจากความเปราะบาง จำนวน 400 คน จากประเทศในเอเชีย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเกิดกระดูกหักจากความเปราะบาง ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า1

“กว่า 80% ของผู้ป่วย เชื่อว่าสุขภาพกระดูกที่อ่อนแอของพวกเขานั้น เป็นภาวะปกติจากการที่มีอายุที่เพิ่มขึ้น”

เพราะเหตุใดผู้ป่วยจึงคิดเช่นนั้น:

  • มวลกระดูกลดลงเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ
    เนื่องจากกลไกการทำงานของร่างกาย กระดูกจะถูกสร้างในช่วงวัยเด็ก และจะเริ่มเสียสมดุลระหว่างกระบวนการสลายกระดูกซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่ากระบวนการสร้างกระดูกใหม่ทดแทน เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น2
  • ผู้หญิงเมื่อเข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือนจะเกิดการสูญเสียมวลกระดูก
    เมื่อผู้หญิงเข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือน ระดับฮอร์โมนเพศหญิงลดลง ส่งผลให้กระดูกจะสูญเสียแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม ทำให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง ในช่วง5–7 ปีแรกหลังเข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือน ผู้หญิงจะสูญเสียมวลกระดูกมากถึง 20% ซึ่งการสูญเสียมวลกระดูกจะเกิดขึ้นในผู้ชายเช่นกันแต่เกิดขึ้นช้ากว่า2

โรคกระดูกพรุนเป็นสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดกระดูกหัก ไม่ใช่อายุที่เพิ่มขึ้น

กระดูกหักเกิดขึ้นจากภัยเงียบที่เรียกว่า โรคกระดูกพรุน ซึ่งส่งผลให้กระดูกอ่อนแอ เปราะบาง และ เสี่ยงที่จะแตกหักได้ง่าย2

เมื่อเป็นโรคกระดูกพรุน โครงสร้างภายในกระดูกจะเริ่มสลาย ซึ่งเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าการสร้างกระดูกใหม่ทดแทน ส่งผลให้กระดูกอ่อนแอลง โรคกระดูกพรุนถูกเรียกว่า “ภัยเงียบ” เพราะคุณจะไม่รู้สึกว่ากระดูกกำลังอ่อนแอ ส่วนมากพบว่ามีภาวะกระดูกหักเป็นสัญญาณแรกที่ทำให้รู้ว่าเป็นโรคกระดูกพุรน

กด ตรงนี้ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนสามารถรักษาได้และภาวะกระดูกหักก็สามารถป้องกันได้

หากคุณอายุ 50 ปีขึ้นไปและมีภาวะหมดประจำเดือน คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอรับการตรวจวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน

ภาวะกระดูกหักไม่ใช่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นตามวัยที่เพิ่มขึ้น แต่อาจเป็นสัญญาณว่าคุณเป็นโรคกระดูกพรุน ซึ่งโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้

TH-01065-PRO-2020-August

RECENT POSTS

References

1 Sambrook P, et al. Lancet 2006;367:2010–18.

2 International Osteoporosis Foundation. Spot the signs of a broken spine. 2018. osteoporosis.foundation/educational-hub/material/brochures.

3 Gonnelli S, et al. Osteoporos Int 2013;24:1151–59.

4 Lems WF. Ann Rheum Dis 2007;66:2–4.

5 Xu W, et al. Bone 2011;48:307–11.

6 International Osteoporosis Foundation. Osteoporosis.Risk.Check. 2019. riskcheck.osteoporosis.foundation.

7 Siminoski K, et al. Osteoporos Int 2005;16:403–10.

8 Cosman F, et al. Osteoporos Int 2014;25:2359–81.

9 International Osteoporosis Foundation. Treatment. osteoporosis.foundation/patients/treatment

10 Guglielmi G, et al. Eur Radiol 2008;18:1484–96.