แม่ของคุณอาจเป็นโรคกระดูกพรุน
Blog6_Banner

ในแต่ละวัน ผู้หญิงกว่าล้านคนทั่วโลกขอเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งอื่นๆ นอกจากนี้ในหลายประเทศยังได้จัดให้การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเป็นโปรแกรมการตรวจพื้นฐานสำหรับผู้หญิงอีกด้วย แต่ความจริงแล้วอุบัติการณ์ของโรคกระดูกพรุนนั้นพบได้มากกว่าโรคมะเร็งเต้านมรวมกับมะเร็งปากมดลูกเสียอีก มีการประมาณการณ์ว่าผู้หญิงทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับโรคกระดูกพรุนมีกว่า 200 ล้านคน ในขณะที่โรคมะเร็งเต้านมมีผู้ป่วยประมาณ 6.9 ล้านคนและโรคมะเร็งปากมดลูกมีผู้ป่วยประมาณ 1.5 ล้านคน
มีเพียงไม่กี่คนที่ทราบข้อเท็จจริงนี้1,2 สาเหตุมาจากอะไร

โรคกระดูกพรุนเป็นภัยเงียบ

เมื่อคุณเป็นโรคกระดูกพรุน กระดูกของคุณจะอ่อนแอลงและแตกหักง่าย จากข้อมูลพบว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงที่อายุมากกว่า 50 ปี จะมีภาวะกระดูกหักซึ่งมีสาเหตุจากโรคกระดูกพรุน1 คุณจะไม่สามารถทราบได้เลยว่ากระดูกของคุณกำลังอ่อนแอ ภาวะกระดูกหักมักจะเป็นสัญญาณแรกของโรคกระดูกพรุน

จะเกิดอะไรขึ้นหากแม่ของคุณเป็นโรคกระดูกพรุน

การเกิดกระดูกหักอาจทำให้เกิดความเจ็บปวด ต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายเป็นระยะเวลานาน การทำกิจวัตรประจำวันทำได้ลำบาก และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปีหลังจากกระดูกสะโพกหัก พบว่ากว่า 60% ของผู้ป่วยยังคงต้องได้รับการช่วยเหลือในการป้อนอาหาร การอาบน้ำ และการแต่งตัว ผู้ป่วย 80% ไม่สามารถขับรถหรือออกไปซื้อของนอกบ้านได้เหมือนเดิม และ 25% เสียชีวิต3-5 ดังนั้นการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนนอกจากจะส่งผลต่อตัวผู้ป่วยเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อทุกคนในครอบครัวอีกด้วย

จะทราบได้อย่างไรว่าแม่ของคุณเป็นโรคกระดูกพรุนหรือไม่

เช่นเดียวกับโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โรคกระดูกพรุนสามารถตรวจประเมินได้โดยหลายวิธี โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจตั้งแต่วันนี้

  • ทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนออนไลน์ ที่ riskcheck.iofbonehealth.org
  • กด ตรงนี้ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของโรคกระดูกพรุนและภาวะกระดูกหัก
  • พาแม่ไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนตั้งแต่วันนี้

TH-01062-PRO-2020-July

RECENT POSTS

References

1 International Osteoporosis Foundation. Facts and statistics. www.iofbonehealth.org.

2 International Agency for Research on Cancer. Cancer Today. 2018. gco.iarc.fr.

3 International Osteoporosis Foundation. The Asia-Pacific regional audit. Epidemiology, costs & burden of osteoporosis in 2013. 2013. www.iofbonehealth.org.

4 International Osteoporosis Foundation. That’s osteoporosis. A compact guide to osteoporosis and its prevention and treatment. 2019. www.iofbonehealth.org.

5 Cooper C. Am J Med 1997;103:12S-17S; discussion 17S–19S.